Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
invisible.gif
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.

Masarykova společnost

Spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor, nebo Vás zajímá názor jiných - vstupte do diskuze.
Pokud se chcete přidat, stáhněte si naši přihlášku, vyplňte údaje a odešlete.
Přihlásit odběr novinek
Opište prosím kontrolní kód "8065"
Časopis vydávaný přímo Masarykovou společností.
Soubor toho nejlepšího co bylo na stránkách publikováno.
Seznam poboček a důležitých informací s tím souvisejících.
Členkám a členům Masarykovy společnosti do roku 2017:

První věc, které národu je třeba,
je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem…
Jde o to, aby národ měl jasné představy
o tom, co je hanebné. Je to boj o duši národa.
Ferdinand Peroutka


Doc. Eva Broklová, DrSc., předsedkyně Masarykovy společnosti
NEJBLIŽŠÍ AKCE:

Vážení členové Masarykovy společnosti a příznivci jejího programu,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery, na něž zveme jako přednášející přední znalce témat,
z nichž jsme pořad sestavili


Ve čtvrtek 16. února 2017 Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.:
Ženy v životě Karla Čapka

V sobotu 18. března 2017
VALNÁ HROMADA – program přiložen
v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.00-13.00 hod.

Ve čtvrtek 20. dubna doc. PhDr. Blanka Soukupová, PhD.:
Český antisemitismus po druhé světové válce

Ve čtvrtek 18. května 2017 Ing. arch. Zdeněk Lukeš:
Architektura za první republiky, od národního stylu k avantgardě

Ve čtvrtek 22. června 2017 Doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.:
Sté výročí bitvy u Zborova

Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Změna programu vyhrazena


Masarykova společnost

dovoluje si Vás pozvat na

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ,

které se koná
v sobotu 18. března 2017

v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.00-13.00 hod.
(výtah z přízemí za vrátnicí)

Prezence 8.30-9.00 hod. (prosíme o včasný příchod)

Program
zahájení v 9.00 hod., ukončení v 13.00 hod.

Volba zapisovatele, revizní a návrhové komise

Zpráva o činnosti Masarykovy společnosti za rok 2016 (doc. Eva Broklová, DrSc.,
předsedkyně)

Zpráva o hospodaření MS (Ing. František Srp)

Přednáška
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.,
100 let od ruské revoluce, role Edvarda Beneše v československém odboji

Přestávka

Pozdravy hostů

Zprávy z odboček

Usnesení

Masarykova společnost děkuje za finanční podporu:

- Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s. r. o.
zastoupené JUDr. Janem Brožem

- MUDr. Evě Kasalické, Křivoklát
Článek o odhalení pomníku T. G. Masaryka v Rotterdamu  153.04kB
Článek o odhalení pomníku T. G. Masaryka v Rotterdamu
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR TĚMTO FIRMÁM:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2 - Nové Město
http://www.akbsn.eu/

Advokátní kancelář
ČERMÁK a spol.
Národní 32
110 00

JUDr. JAN MATĚJČEK
White and Case, advokátní kancelář
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Masarykova společnost srdečně děkuje
JUDr. Jiřímu Balaštíkovi
za sponzorování činnosti společnosti.

Zároveň děkujeme JUDr. Václavu Královi, členovi výboru Masarykovy společnosti, který předání darů zprostředkoval.
KONTAKT

Masarykova společnost
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Předsedkyně společnosti
Doc. Eva Broklová, DrSc., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, tel. 234 612 202; broklova@mua.cas.cz; eva.broklova@seznam.cz.


Administrátor stránek:
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
tel. 313 502 608, 731 449 322; lany@muzeumtgm.cz

masarykova.spolecnost@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one