Masarykova společnost

Spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
NEJBLIŽŠÍ AKCE:Dovolujeme si Vás pozvat
na tradiční přednáškové a diskusní podvečery od února 2018 do června 2018Ve čtvrtek 22. února 2018 doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.:
Alois Rašín

V sobotu 24. března 2018
VALNÁ SHROMÁŽDĚNÍ – program přiložen
v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.30-13.30 hod.

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 Doc. Eva Broklová, DrSc:
Antonín Švehla

Ve čtvrtek 17. května 2018 Marie L. Neudorflová, Ph.D.:
T. G. Masaryk a jeho demokratická idea Nové Evropy roku 1918.
Ideál, souvislosti, realita.

Ve čtvrtek 21. června 2018 Doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.:
Československé legie
Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Změna programu vyhrazena
http://masarykovaspolecnost.cz/
masarykova.spolecnost@seznam.cz
Termíny přednášek na druhé pololetí 20. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12.
Masarykova společnost

dovoluje si Vás pozvat na

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ,

které se koná v sobotu 24. března 2018

v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.30-13.30 hod.
(výtah z přízemí za vrátnicí)

Prezence 9.30 (prosíme o včasný příchod)

Program
zahájení v 9.30 hod., ukončení v 13.30 hod.

Volba zapisovatele, revizní a návrhové komise

Zpráva o činnosti Masarykovy společnosti za rok 2017
(doc. Eva Broklová, DrSc., předsedkyně)

Zpráva o hospodaření MS (Ing. František Srp)

Přednáška

Prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc
Československo v zákulisí berlínské olympiády 1936.

Přestávka

Vystoupení ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
PhDr. Luboše Velka, Ph.D.

Pozdravy hostů

Zprávy z odboček

Usnesení
Členkám a členům Masarykovy společnosti do roku 2018:

První věc, které národu je třeba,
je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem…
Jde o to, aby národ měl jasné představy
o tom, co je hanebné. Je to boj o duši národa.
Ferdinand Peroutka


Doc. Eva Broklová, DrSc., předsedkyně Masarykovy společnosti
Masarykova společnost oznamuje všem svým členům, že není součástí tzv. Vlasteneckého fóra.
Článek o odhalení pomníku T. G. Masaryka v Rotterdamu  153.04kB
Článek o odhalení pomníku T. G. Masaryka v Rotterdamu
Parte Kolářský Aleš.pdf  58.48kB
S lítostí oznamujeme, že zemřel dlouholetý člen výboru MS PhDr. Aleš Kolářský, CSc.
Masarykova společnost děkuje za finanční podporu:


Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s. r. o.
zastoupené JUDr. Janem Brožem

MUDr. Evě Kasalické, Křivoklát
Upozorňujeme na změnu adresy:
Masarykova společnost
Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR TĚMTO FIRMÁM:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2 - Nové Město
http://www.akbsn.eu/

Advokátní kancelář
ČERMÁK a spol.
Národní 32
110 00

JUDr. JAN MATĚJČEK
White and Case, advokátní kancelář
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Masarykova společnost srdečně děkuje
JUDr. Jiřímu Balaštíkovi
za sponzorování činnosti společnosti.

Zároveň děkujeme JUDr. Václavu Královi, členovi výboru Masarykovy společnosti, který předání darů zprostředkoval.
KONTAKT

Masarykova společnost
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Předsedkyně společnosti
Doc. Eva Broklová, DrSc., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, tel. 234 612 202; broklova@mua.cas.cz; eva.broklova@seznam.cz.


Administrátor stránek:
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
tel. 313 502 608, 731 449 322; lany@muzeumtgm.cz

masarykova.spolecnost@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one