Ke sporům o dějinnou roli Masarykova prezidentství
Padesát let Masarykovy společnosti
Slavnostní valné shromáždění Masarykovy společnosti
Úvodní projev předsedkyně Masarykovy společnosti Jany Seifertové na slavnostním valném
shromáždění 9. března 1996
Pozdravený dopis předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dr. Milana Uhdeho
jubilejnímu valnému shromáždění Masarykovy společnosti
Pozdravný dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Ivana Pilipa
Obnova Masarykovy společnosti v letech 1988 - 1989
Zpráva o činnosti Ústavu T. G. Masaryka a Masarykova ústavu AV ČR za rok 1995
Prohlášení Masarykovy společnosti k 50. výročí jejího založení
Stanovisko valného shromáždění Masarykovy společnosti k situaci Masarykova ústavu AV ČR
Stanovisko valného shromáždění Masarykovy společnosti k otázce pomníku T. G. Masaryka v Praze
Z dopisů zaslaných slavnostnímu valnému shromáždění Masarykovy společnosti
DOKUMENTY. Poselství presidenta dr. Edvarda Beneše ustavujícímu shromáždění Masarykovy
společnosti 6. března 1946
Za dr. Annou Masarykovou
Odešli z našich řad
Masarykovec Jindřich Kolowrat
Výročí
Výstava pod širým nebem
RECENZE
Jméno z české historie: Otto Křížek
Noví členové Masarykovy společnosti
28.03.2012 12:16:21
Masarykova společnost
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR TĚMTO FIRMÁM:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2 - Nové Město
http://www.akbsn.eu/

Advokátní kancelář
ČERMÁK a spol.
Národní 32
110 00

JUDr. JAN MATĚJČEK
White and Case, advokátní kancelář
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Masarykova společnost srdečně děkuje
JUDr. Jiřímu Balaštíkovi
za sponzorování činnosti společnosti.

Zároveň děkujeme JUDr. Václavu Královi, členovi výboru Masarykovy společnosti, který předání darů zprostředkoval.
KONTAKT

Masarykova společnost
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Předsedkyně společnosti
Doc. Eva Broklová, DrSc., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, tel. 234 612 202; broklova@mua.cas.cz; eva.broklova@seznam.cz.


Administrátor stránek:
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
tel. 313 502 608, 731 449 322; lany@muzeumtgm.cz

masarykova.spolecnost@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one