Masarykova společnost Rakovník patří početně spíše mezi menší pobočky MS. Členové společnosti se nepravidelně scházejí v prostorách rakovnického muzea nebo Muzea T. G. Masaryka v Lánech. Její činnost je soustředěna především na spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník a Muzeem T. G. Masaryka v Lánech. V posledních letech se Masarykova společnost Rakovník účastnila významných akcí pořádaných těmito muzei, a to především Dne T. G. Masaryka a Masarykovy vatry. Členové společnosti zároveň pravidelně pokládají kytice a věnce u pomníku T. G. M. v Rakovníku a na hřbitově v Lánech. Někteří členové aktivně navštěvovali přednášky pořádané pražskou centrálou i přednášky a akce pořádané jinými společnostmi a kluby hlásící se k Masarykovu odkazu. Ke stěžejním činnostem Masarykovy společnosti Rakovník patří účast na pořádání výstav s Masarykovskou tematikou. V minulých letech to byly například výstavy T. G. Masaryk a železnice, T. G. Masaryk ve fotografii, Alice G. Masaryková a Český červený kříž a T. G. Masaryk a archeologie. Členové společnosti pravidelně přispívají články s Masarykovskou tématikou do Věstníku Muzejního spolku královského města Rakovníka.
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR TĚMTO FIRMÁM:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2 - Nové Město
http://www.akbsn.eu/

Advokátní kancelář
ČERMÁK a spol.
Národní 32
110 00

JUDr. JAN MATĚJČEK
White and Case, advokátní kancelář
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Masarykova společnost srdečně děkuje
JUDr. Jiřímu Balaštíkovi
za sponzorování činnosti společnosti.

Zároveň děkujeme JUDr. Václavu Královi, členovi výboru Masarykovy společnosti, který předání darů zprostředkoval.
KONTAKT

Masarykova společnost
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Předsedkyně společnosti
Doc. Eva Broklová, DrSc., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, tel. 234 612 202; broklova@mua.cas.cz; eva.broklova@seznam.cz.


Administrátor stránek:
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
tel. 313 502 608, 731 449 322; lany@muzeumtgm.cz

masarykova.spolecnost@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one