1850 Narozen v Hodoníně 7. 3. jako prvorozený syn Josefa a Terezie Masarykových

1861-1863 Studium na reálce v Hustopečích

1865 Počátek studia na německém gymnáziu v Brně

1869 Vstup na vídeňské gymnázium

1872 Maturita a vstup na vídeňskou univerzitu

1876 Řada devíti článků v „Moravské Orlici“

10.3. promován ve Vídni na doktora filosofie
Studijní pobyt v Lipsku

1878 15.3. sňatek s Charlottou Garrigue

14.11. habilitační práce na vídeňské univerzitě s názvem „Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty“

1879 3.5. narozena dcera Alice

1880 Spis „ O hypnotismu (či magnetismu zvířecím )“
1.5. narozen syn Herbert

1882 První přednáška na pražské univerzitě
„Počet pravděpodobnosti a Humova skepse“

1883 Založení časopisu „Athenaeum“

1884 „O studiu děl básnických“

1885 „Základové konkrétní logiky“

1886 Zahájení sporu o pravost rukopisů královédvorského a zelenohorského
14.9. narozen syn Jan
20.12. vydání prvního čísla časopisu „Čas“ Herbenovou skupinou

1887,1888 Cesty do Ruska, návštěvy L.N.Tolstého

1891 Mladočeským poslancem v říšské radě ve Vídni za pošumavská města
25.3. narozena dcera Olga

1892 Poslancem zemským

1893 Složení obou poslaneckých mandátů

První číslo měsíčníku „Naše doba“

1895 První vydání „České otázky“

1896 „Karel Havlíček“

1897 Jmenování řádným profesorem pražské univerzity

1898 „Otázka sociální“

1899-1900 Hilsneriáda – boj proti pověře o rituální vraždě

1900 Založení České strany lidové (pokrokové)

1902 Přednášky na chicagské univerzitě

1906 24.1. posuzuje na schůzi U Helmů jednání katechetů a je stíhán pro rušení
náboženství

1907 Zvolen poslancem za valašská města

1908 4.6. se ujímá profesora innsbrucké univerzity Wahrmunda proti klerikálům a hájí
svobodu slova na univerzitách

1909 Angažuje se v tzv. záhřebském procesu ve prospěch 53 Jihoslovanů
obžalovaných z velezrady

1910 Friedjungův proces

1911 Pobyt na Capri s Maximem Gorkým

1913 „Rusko a Evropa“ (prvé dva díly)

1914 Cesty na Capri, do Říma a do Holandska
17.12. odjezd s dcerou Olgou do Itálie

1915 15.3. umírá syn Herbert na tyfus
6.7. TGM vypovídá na Husově oslavě v Ženevě boj Rakousku
4.8. velení rakousko-uherské armády nařizuje stíhání Masaryka jako osoby
podezřelé ze zločinu velezrady protiválčící moci státu
19.10 Masaryk přednáší na King’s College v Londýně o problémech malých
národů v nynější evropské krizi
14.11. Český komitét zahraničí vyhlašuje manifest o vyhlášení nezávislosti zemí
českých

1916 v únoru přeměna Českého komitétu zahraničního v Československou národní radu
Cyklus přednášek „Svět a Slované“ v Paříži
Vydávání revue La Nation Tchéque
Čtrnáctideník Československá samostatnost byl od dubna orgánem
Československé národní rady
6.4. zvláštní list k zahájení sjezdu československých spolků na Rusi s
nastíněním svého programu
v srpnu požadavek anglické vládě o podporu snah Čechů a Jihoslovanů

1917 v květnu příjezd do Ruska
2.7. bitva u Zborova
16.12. Francie uznává naši armádu za samostatnou bojovou jednotku

1918 7.3. odjezd z Moskvy do Ameriky
2.9. USA uznávají Čechoslováky za válčící moc
28.9. podepsána s Francií naše první smlouva o svrchovanosti československého
národa
18.10. odevzdání Deklarace nezávislosti prezidentu Wilsonovi
28.10 vyhlášení samostatného Československa v Praze
14.11. TGM zvolen prezidentem republiky na schůzi Revolučního Národního
shromáždění
21.12. příjezd prezidenta do Prahy

1920 Podruhé zvolen prezidentem Národním shromážděním v němž bylo zastoupeno německé obyvatelstvo

1921 Navštěvuje řadu moravských a slovenských měst

1922 27.8. schůze zástupců Malé dohody v Lánech

1923 13.5. zemřela paní Charlotta Masaryková

1924 Návštěva rodného kraje

1925 Vydání „Světové revoluce“

1927 Potřetí zvolen prezidentem

1930 7.3. přijat zákon „T. G. Masaryk zasloužil se o stát „

1934 Zvolen prezidentem počtvrté

1935 21.11. abdikace

1937 14.9. „Nezhasl, ale dohořel“ (Jan Masaryk)
21.9. byl pohřben v Lánech
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR TĚMTO FIRMÁM:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2 - Nové Město
http://www.akbsn.eu/

Advokátní kancelář
ČERMÁK a spol.
Národní 32
110 00

JUDr. JAN MATĚJČEK
White and Case, advokátní kancelář
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Masarykova společnost srdečně děkuje
JUDr. Jiřímu Balaštíkovi
za sponzorování činnosti společnosti.

Zároveň děkujeme JUDr. Václavu Královi, členovi výboru Masarykovy společnosti, který předání darů zprostředkoval.
KONTAKT

Masarykova společnost
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Předsedkyně společnosti
Doc. Eva Broklová, DrSc., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, tel. 234 612 202; broklova@mua.cas.cz; eva.broklova@seznam.cz.


Administrátor stránek:
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
tel. 313 502 608, 731 449 322; lany@muzeumtgm.cz

masarykova.spolecnost@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one