Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
Masarykův vzkaz z Ženevy do Prahy z 18 února 1915
Masarykův vzkaz z Ženevy do Prahy z 21. března 1915
Masarykůvtzv. oběžník krajanským koloniím z dubna 1915
Masarykovo důvěrné memorandum "Samostatné Čechy" Independent Bohemia
pro britského ministra zahraničí E. Greye z konce dubna 1915
Masarykův vzkaz z Ženevy do Prahy z května 1915
Masarykův dodatek k "oběžníku krajanským koloniím" z května 1915
Dva Masarykovy vzkazy z Ženevy do Prahy z června 1915
Masarykův projev na schůzi krajanského spolku "Svatopluk Čech" v Curychu
na oslavě 500. výročí Husovy smrti 4. července 1915
Masarykův projev na oslavách 500. výročí Husovy smrti v Ženevě 6. července 1915
Masarykův vzkaz z Ženevy do Prahy 1915
Dva Masarykovy vzkazy z Ženevy do Prahy z 18. srpna 1915
Masarykova inaugurační přednáška na Škole slovanských studií londýnské univerzity "Problém
malých národů v evropské krisi" 19. října 1915
Prohlášení Českého komitétu zahraničního ze 14. listopadu 1915
Zpráva o přijetí T. G. Masaryka u francouzského ministerského předsedy AristidaBrianda 3. února 1916
Masarykova odpověď na otázku redaktora listu "Le matin", jak si představuje,
že v budoucí Evropě budou české požadavky laděny s vyššími zájmy spojenců,
uveřejněné 4. února 1916
Z Masarykova memoranda podaného francouzské vládě pod názvem "L´Europe centrale
pangermanique ou une Boheme independante?" v únoru 1916
Masarykova přednáška na Škole slovanských studií pražské univerzity "Slované
ve světě" 22. února 1916
28.03.2012 11:50:30
Masarykova společnost

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 2102293907 / 2010

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one