Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
Ke sporům o dějinnou roli Masarykova prezidentství
Padesát let Masarykovy společnosti
Slavnostní valné shromáždění Masarykovy společnosti
Úvodní projev předsedkyně Masarykovy společnosti Jany Seifertové na slavnostním valném
shromáždění 9. března 1996
Pozdravený dopis předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dr. Milana Uhdeho
jubilejnímu valnému shromáždění Masarykovy společnosti
Pozdravný dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Ivana Pilipa
Obnova Masarykovy společnosti v letech 1988 - 1989
Zpráva o činnosti Ústavu T. G. Masaryka a Masarykova ústavu AV ČR za rok 1995
Prohlášení Masarykovy společnosti k 50. výročí jejího založení
Stanovisko valného shromáždění Masarykovy společnosti k situaci Masarykova ústavu AV ČR
Stanovisko valného shromáždění Masarykovy společnosti k otázce pomníku T. G. Masaryka v Praze
Z dopisů zaslaných slavnostnímu valnému shromáždění Masarykovy společnosti
DOKUMENTY. Poselství presidenta dr. Edvarda Beneše ustavujícímu shromáždění Masarykovy
společnosti 6. března 1946
Za dr. Annou Masarykovou
Odešli z našich řad
Masarykovec Jindřich Kolowrat
Výročí
Výstava pod širým nebem
RECENZE
Jméno z české historie: Otto Křížek
Noví členové Masarykovy společnosti
28.03.2012 12:16:21
Masarykova společnost

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 2102293907 / 2010

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one