Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.

Reakce na článek Jana Čulíka: Jsme to my v tom šokujícím zrcadle?

Marie Neudorflová
Češi a šokující zrcadlo

V rozsáhlém výkladu knihy americké autorky Mary Heimannové, Czechoslovakia: The State that Failed (Jan Čulík: Jsme to my v tom šokujícím zrcadle? Literární noviny, XX, č. 44, 26. 10. 2009, s. 1–2, 7, 8)*, Jan Čulík předkládá všechny hlavní argumenty autorky, které uvádí na obhajobu názoru, že vznik Československa 1918 byl omyl a že základem státu i českého národa je vypjatý nacionalismus přizpůsobující se každému režimu. Především by bylo dobré vědět, co autorka chápe pod pojmem vypjatý nacionalismus, zdá se, že i úsilí národa udržet si svoji národní existenci a identitu, svoji historii, kulturu a přiměřenou úroveň. To jsou však atributy související s rozvojem demokracie.
Podobných publikací vyšla v USA, v Německu a Rakousku jen od 80. let celá řada. Mají společný myšlenkový základ, který je částečně v tradici antidemokratické, nacistické interpretace českých dějin, jen zabalená do mírnější terminologie. Částečně je také v souladu s tradicí určitého proudu sudetoněmeckých pohledů a cílů a částečně v tradici katolicko- konzervativní. Společné mají hlavně nedemokratická východiska, velmi neobjektivní interpretaci českých dějin a k ní přizpůsobený výběr faktů, ignorující širší a podstatné souvislosti a výsledky bádání seriozních historiků. Práce Heimannové tak, jak ji představuje J. Čulík, se neodlišuje od řady dosavadních historií Československa psaných v angličtině. Touto metodou například napsal a vydal roku 1986 podobnou publikaci o Československu Josef Kalvoda, tehdy působící na katolické univerzitě v USA (The Genesis of Czechoslovakia. Boulder, CO: East European Monographs 1986, vydáno v češtině po roce 1989), který charakterizoval myšlení T. G. Masaryka, obecně uznávaného jako jednoho z největších demokratů 20. století, jako odrážející moderní totalitní ideologie a totalitní druh demokracie (s. 20). Heimannová charakterizuje Masaryka jako velikého manipulátora západních velmocí během první světové války. V pozadí mají oba autoři společnou lítost nad rozpadem habsburské monarchie, nad ztrátou dominantní pozice Němců v českých zemích, nad ztrátou konzervativního vlivu katolické církve, která nepřála ani vědeckému poznání ani skutečnému řešení sociálních problémů. Mocenským skupinám jde vždy nejen o udržení své moci a privilegií, ale i o existenci nejlevnější pracovní síly, obvykle tvořené nižšími vrstvami a nerovnoprávnými národy. Společné mají také to, že si nekladou a klást nechtějí otázku po skutečných příčinách rozpadu říše, v čím zájmu tato říše existovala a jak zacházela se svými nerovnoprávnými národy.
Zdokumentovat se dá naprosto všechno, záleží na tom, jak se z existujících dokumentů poctivě či nepoctivě vybírá, jak se rozlišuje mezi více a méně důležitými fakty a jak se dávají do širších souvislostí včetně příčin a důsledků. A hlavně záleží na tom, z jakých filozofických pozic účel výběr dokumentace vychází, co se snaží dokázat. Je veliký rozdíl mezi tím, vychází-li se z demokratické pozice, anebo z konzervativních nebo protidemokratických pozic. Z Čulíkova výkladu se dá vystopovat, že autorka nejenže nemá pochopení pro nesmírnou hodnotu demokratické orientace jako prospěšné většině lidí, pro širší mezinárodní podmínky a vlivy, ale dokonce implicitně vytváří kategorii méněcenných národů, nemajících snad ani právo na rozhodování o sobě, na svůj pozitivní rozvoj, na obranu své existence a identity. A do této kategorie zjevně řadí český národ. S takovouto pozicí se nedá odborně argumentovat. Kdyby autorka alespoň poctivě přiznala svou nedemokratickou pozici, své sympatie pro privilegované postavení Němců v habsburské monarchii a pro expansi Německa před rokem 1918 a od konce 30. let. Zrovna tak je profesně nepřijatelný její černobílý pohled na české dějiny ve 20. století.
Vnímat vytvoření fungujícího liberálně demokratického Československa, orientovaného sociálně a na rozvoj vzdělání v obklopení nedemokratickými státy, jako selhání, jako projev nacionalismu, samo o sobě vypovídá o autorčině pozici. Otázku, co by se stalo po roce 1918 s českým a slovenským národem pod nadvládou nedemokraticky orientovaných Němců a Maďarů v říši s jejich neschopností uznat princip rovnosti a rovnoprávnosti národů si samozřejmě autorka neklade. Autorčina zmínka o svolání parlamentu na jaře 1918 císařem Karlem a požadavek českých poslanců o "restrukturalizaci" říše (míněno zrovnoprávnění národů) jako doklad naděje na podstatné změny v Rakousku je čirá manipulace s fakty, neboť se strany císaře a rakouských Němců nikdy k žádným podstatným návrhům nedošlo. Stačí se podívat do protokolů zasedání Říšské rady, aby bylo jasné, že čeští poslanci v posledních týdnech existence říše žili již v budoucí svobodě českých zemí a v žádném případě loajalitou vůči říši. Pocity naprostého odcizení českého národa od říše měly časově hlubší kořeny; o projevech odporu českého obyvatelstva vůči říši a monarchii existuje bohatá odborná a memoárová literatura.
Odvolávat se na to, že západní státy brzy litovaly, že nechaly vzniknout nestabilnímu Československu je velmi neobjektivní. Především to byly jen určití konzervativně orientovaní politikové, kteří v důsledku sociálních problémů, hospodářské krize a růstu levice začali mít ve 30. letech nepřiměřený politický vliv. Navíc, který stát byl stabilní koncem 30. let – snad Německo, která se dalo na zběsilé zbrojení,vraždění Židů a Slovanů a nakonec zatáhlo do války celý svět? Západ brzy litoval svého selhání v Mnichově a vyvodil z toho důsledky pro exilové snahy českých a slovenských politiků. To, že znovu selhal ve vztahu ke Stalinovým požadavkům v Jaltě, je stejně smutná kapitola jako Mnichov. Pozůstatky jejich koloniálního myšlení a praktik bohužel nezanikly ani do současnosti. Práce Heimannové, pro nás dosud nedostupné, je toho svědectvím.
Kde by byla ještě dnes národní identita a úroveň Čechů, Slováků a Rusínů, kdyby nedostali možnost svého rozvoje, zvláště škol a kultury? Ani sudetští Němci, žijící velkoněmeckou ideou od roku 1848 neměli v Československu o nic méně práv než před rokem 1918 v habsburské monarchii, ale ztratili svá neospravedlnitelná privilegia, mocenskou pozici, což ve své víře ve svou superioritu nesli velmi těžce. To byl hlavní důvod, že se tak málo ztotožnili s ideou demokracie. Němci v českých zemích měli dokonce více práv a sociálních jistot než Němci v Německu ve 30. letech. To velice vadilo spolu s určitými sociálními vymoženostmi v Československu Hitlerovi, který přijal "právo" Němců na expansi na úkor jiných národů jako nezpochybnitelné, jako důkaz jejich nadřazenosti nad ostatními. To, že tuto myšlenku přijala většina Němců má hlubší historické kořeny a je to smutná kapitola německých dějin. Nezdá se, že by autorka tomu všemu přikládala nějaký význam.
Z hlediska rozvíjení demokracie má existence každé fungující demokracie nezpochybnitelnou a nezastupitelnou hodnotu, z jejíž zkušenosti je třeba se poučovat a ne proti ní útočit v zájmu nevyslovených nedemokratických a expansivních zájmů. Z toho důvodu mohou být Češi velmi hrdí na tradice, v nichž usilovali o demokratizaci a rozvoj demokracie. Pokusy tyto tradice ponižovat, ponižovat vše pozitivní, co český národ v minulosti dokázal vlastními silami ke své úrovni a soustřeďovat se pouze na negativní, nejenže není objektivní, ale má velmi temné pozadí a neméně temný cíl. Toho si musíme být vědomi a nesmí nás tyto přístupy zmást, demoralizovat a odradit od poctivých vědeckých přístupů k historii. Ty byly umožněny osvícenskou tradicí, ne katolickou, ne aristokratickou ne obecně konzervativní.

*http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/1522-jsme-to-my-v-tom-okujicim-zrcadle
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "8699"
http://www.masterherbal.biz/penyakit-batuk-berdahak-berkepanjangan/
http://www.masterherbal.biz/
http://jellygamatgoldg88.com/slimming-capsule/
http://jellygamatgoldg88.com/
http://lagold.biz/obat-herbal-diare-akut-paling-ampuh-dan-aman/
http://lagold.biz/ramuan-herbal-untuk-pecandu-narkoba-paling-efektif/
http://lagold.biz/sakit-dada-sebelah-kiri-saat-tarik-nafas/
http://lagold.biz/dada-terasa-tertusuk-jarum-gejala-penyakit-apa/
http://lagold.biz/merek-obat-herbal-penguat-otot-jantung/
http://jellygamatgoldg88.com/obat-keloid-alami/
http://jellygamatgoldg88.com/
top 8 comapny PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers local area information in bangalore
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-hsr-layout.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers hsr layout
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/Packers-And-Movers-Hulimavu.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers Hulimavu
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/Packers-And-Movers-Indira-Nagar.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers Indira nagar
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-jalahalli.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers jalahalli
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-jayanagar.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers jayanagar
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/Packers-And-Movers-Jeevanbheema-Nagar.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers Jeevan bhima Nagar
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-jp-nagar.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers j p nagar
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-k-r-puram.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers k r puram
http://professionalmovers.in/packers-and-movers-in-bangalore/ @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers bangalore
http://indiapackersandmoversdelhi.com/ @ TOP Packers and Movers Delhi
http://indiapackersandmoversbangalore.com @ TOP Packers and Movers Bangalore
http://indiapackersandmoverspune.com @ TOP Packers and Movers pune
http://top8bangalore.indiapackersandmovershyderabad.com @ TOP Packers and Movers hyderabad
http://indiapackersandmovershyderabad.com @ TOP Packers and Movers hyderabad
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-kaggadasapura.html @ PLP Professional
PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers bangalore local area information
http://professionalmovers.in/packers-and-movers-in-bangalore/ @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers bangalore
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/Movers-And-Packers-Vijaya-Nagar.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers Vijayanagar
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/Packers-And-Movers-Airport-Road.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers Airport Road
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-banashankari.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers banashankari
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-banaswadi.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers banaswadi
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-bangalore.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers bangalore
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/packers-and-movers-bannerghatta-road.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers bannerghatta road
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/Packers-And-Movers-Basavanagudi.html @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers Basavanagudi
http://indiapackersandmoversdelhi.com/ @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers Delhi
http://indiapackersandmoversbangalore.com @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers Bangalore
http://indiapackersandmoverspune.com @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers pune
http://top8bangalore.indiapackersandmovershyderabad.com @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers hyderabad
http://indiapackersandmovershyderabad.com @ PLP Professional Logistics Packers Packers and Movers hyderabad
http://professionalmovers.in/packers-and-movers/Packers-And-Movers-Basaveshwara-Nagar.html @ PLP Professional Logistics Pac
http://acemaxs86.com/obat-herbal-penyakit-vitiligo/
http://acemaxs86.com/
http://www.masterherbal.biz/obat-herbal-lupus-paling-efektif/http://www.masterherbal.biz/obat-tradisional-herpes-paling-ampuh/http://www.masterherbal.biz/cara-menghilangkan-panu-secara-cepat/http://www.masterherbal.biz/obat-panu-paling-efektif-menghilangkan-jamur-panu/http://www.masterherbal.biz/
http://jellygamatgoldg88.com/obat-tradisional-luka-operasi-caesar/
http://jellygamatgoldg88.com/
http://jellygamatgoldg88.com/obat-tradisional-eksim/
http://jellygamatgoldg88.com/
18.08.2016 06:38:18
Masarykova společnost

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Předsedkyně Masarykovy společnosti: Doc. Eva Broklová, eva.broklova@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Člen výboru: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 1923233309/0800

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one