Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
Zpráva o činnosti brněnské pobočky MS
Činnost brněnské pobočky MS spočívala v předchozích letech v pravidelné přednáškové činnosti a ve společných oslavách výročí TGM a vzniku republiky. Na přednášky jsem se scházeli 1x měsíčně mimo prázdnin, odpřednášené texty většinou vyšly jako samostatné brožurky.
V roce 2011 náš programový cyklus spoluvytvářeli tito přednášející: ing. Jaroslav Bednář, Masaryk a socialismus (7. února), prof. Jaroslav Hroch, Edvard Beneš (7. března), dr. Michal Pehr, Nové Československo: Představy domácího a zahraničního exilu o podobě státu po druhé světové válce (4. dubna), dr. Marie Neudorflová, Masarykova dvě přednášková turné v USA (2. května), dr. Josef Tomeš, Zapomenutý diplomat a novinář Cyril Dušek (6. června), prof. Jan Zouhar, Masaryk a Rusko (3. října), doc. Eva Broklová, Benešova koncepce čsl. státu před r. 1918 (7. listopadu), mgr. Jan Šimsa, František Palacký a T. G. Masaryk – tvůrci moderního češství (5. prosince).
Naše pobočka, která čítala po roce 1989 238 členů, se v posledních letech zúžila na 32 registrovaných, a tedy přispívajících členů. Počet členstva klesal, třebaže u nás přednášeli přední znalci Masarykova díla a třebaže se přednášky konaly na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity a předem jsme na ně upozorňovali. Na přednášky chodilo v průměru 15–20 zájemců, většinou členů společnosti; jejich průměrný věk přesahoval 70 let. Dostávali jsme se tak do absurdní situace, kdy jsme zajišťovali kvalifikované referenty z Prahy a z Brna, návštěvnost byla ale stále nízká. S klesajícím počtem platících členů nám pochopitelně klesly na minimum i příjmy. Výbor proto navrhl a členstvu předložil ke schválení, že s přednáškovou činností od ledna 2012 skončíme, a protože ta byla základní náplní společnosti, pozastavili jsme tím de facto k širší veřejnosti obrácenou činnost brněnské pobočky. Nevzdáváme se ovšem naděje, že v budoucnu může být lépe a podaří se podchytit mladší zájemce, kteří budou v naší činnosti pokračovat.
Přes tyto aktuální změny jádro členstva brněnské pobočky MS zůstává ve vzájemném kontaktu; letos (v roce 2012) jsme 7. března, 14. září a 28. října spolu s dalšími společenskými organizacemi a zástupci města a kraje kladli kytici k pomníku TGM v Brně na Komenského náměstí; socha TGM od Vincence Makovského stojí před fakultou MU a je čelem obrácena k budově bývalého gymnázia, kde Masaryk studoval (nyní JAMU). Nejednou jsme usilovali o to, aby i zástupci brněnské univerzity, která nese Masarykovo jméno, podpořili odkaz svého zakladatele a účastnili se výročních oslav, ale prozatím se tak nestalo.
Uvítali jsme webové stránky Masarykovy společnosti a rádi bychom na nich údaje o brněnské pobočce doplnili novými informacemi a kontaktními údaji. Předsedou naší pobočky zůstává i nadále ing. Jaroslav Pospíšil. Ovšem pro jeho internetovou nedostupnost považujeme za potřebné uvést další kontaktní jmémo s e-mailovou adresou:
Doc. PhDr. Helena Pavlincová. E-mail: pavlinco@phil.muni.cz

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 2102293907 / 2010

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one