Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
Předseda: PhDr. Jiří Kotyk
Tel.: 466 501 265
kontaktní email: PhDr. Michal Benda: michal--benda@post.cz
Úřední hodiny: každé úterý a čtvrtek 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.
Kancelář: přízemí ESD čp. 54

Masarykova společnost - odbočka Pardubice byla založena r. 1995 jako demokratická zájmová organizace občanů uchovávající a rozvíjející ideový odkaz zakladatele ČSR a jejího prvního prezidenta T.G. Masaryka. Je místní odbočkou celorepublikové organizace, s jejíž vedením spolupracuje. Celostátní předsedkyní je t.č. Doc. Eva Broklová, DrSc.. Dlouholetá předsedkyně MS Jana Seifertová, dcera básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, odstoupila z funkce kvůli zdravotním problémům a zůstává čestnou předsedkyní. Odbočka dotuje z vybraných členských příspěvků přednáškovou činnost a nákup věnců na příležitostné oslavy.
Obsahem přednášek a besed jsou novodobé dějiny ČSR i světa. Zástupci společnosti se pravidelně účastní oslav státního svátku 28.října, pietních shromáždění v Ležákách, na Zámečku a ke Dni veteránů. Zásluhou MS v Pardubicích byl obnoven pomník TGM na náměstí Čs. Legií, pořízena pamětní deska v restauraci Alfredo na Třídě Míru připomínající pobyt TGM v Pardubicích r. 1906 na sjezdu České strany pokrokové a pamětní deska A.Rašína na hotelu Zlatá štika . Odbočka se spolupodílela na zřízení památníku letcům a parašutistům druhé světové války na nám. Dukelských hrdinů.
V klubovně Klubu přátel Pardubicka v ESD máme knihovnu specializovanou na spisy TGM či literaturu o něm. Za členský poplatek rozesílá ústředí v Praze zpravodaj Odkaz vydávaný ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR v Praze. Uvítáme rádi mezi sebou hlavně mládež a studenty.

http://www.spolkovy-dum.cz/masaryk.html

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 1923233309/0800

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one