Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.

Oslavy výročí Masarykovy základní školy v Dolní Rovni 22. 9. 2018

Oslavy výročí Masarykovy základní školy v Dolní Rovni

Základní škola v Dolní Rovni, obci ležící nedaleko Pardubic, je neodmyslitelně spjata s osobností prvorepublikového ministerského předsedy Františka Udržala. Místní rodák se ani z pozice vrcholného politika nezapomněl o svou rodnou obec vzorně starat a stavba školní budovy byla jeho velkou zásluhou. Z popudu Františka Udržala nese škola jméno Prezidenta osvoboditele. Proto také byla v základním kameni stavby mimo jiné uložena věnovací listina osobně podepsaná prezidentem Masarykem. Na počátku září tohoto roku uplynulo již 85 let od otevření této základní školy, a proto se v sobotu 22. září v rámci dne otevřených dveří uskutečnilo slavnostní znovuodhalení zmíněného základního kamene. Mezi pozvanými hosty byl i předseda pardubické odbočky Masarykovy společnosti PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., který vystoupil s krátkým proslovem.
ZŠ D. Roveň 01.JPG
ZŠ D. Roveň 02.JPG

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 2102293907 / 2010

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one