Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
Přednáška o roce 1968

Ve středu 19. září se v budově bývalé reálky na Komenského náměstí v Pardubicích uskutečnil další díl hovorů o Pardubicku. Tentokrát se slova ujal předseda pardubické odbočky Masarykovy společnosti PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D., který vystoupil s přednáškou o událostech zlomového roku 1968. Velmi zajímavou součástí večera bylo vystoupení pamětníků, audioprodukce výpovědi přímé svědkyně jednání s okupační armádou na pardubickém letišti či promítání dobových fotografií z Pardubic.
Přednáška 1968 - 01.jpg
Přednáška 1968 - 02.jpg

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Předsedkyně Masarykovy společnosti: Doc. Eva Broklová, eva.broklova@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Člen výboru: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 1923233309/0800

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one