Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.
Masarykova společnost Rakovník patří početně spíše mezi menší pobočky MS. Členové společnosti se nepravidelně scházejí v prostorách rakovnického muzea nebo Muzea T. G. Masaryka v Lánech. Její činnost je soustředěna především na spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník a Muzeem T. G. Masaryka v Lánech. V posledních letech se Masarykova společnost Rakovník účastnila významných akcí pořádaných těmito muzei, a to především Dne T. G. Masaryka a Masarykovy vatry. Členové společnosti zároveň pravidelně pokládají kytice a věnce u pomníku T. G. M. v Rakovníku a na hřbitově v Lánech. Někteří členové aktivně navštěvovali přednášky pořádané pražskou centrálou i přednášky a akce pořádané jinými společnostmi a kluby hlásící se k Masarykovu odkazu. Ke stěžejním činnostem Masarykovy společnosti Rakovník patří účast na pořádání výstav s Masarykovskou tematikou. V minulých letech to byly například výstavy T. G. Masaryk a železnice, T. G. Masaryk ve fotografii, Alice G. Masaryková a Český červený kříž a T. G. Masaryk a archeologie. Členové společnosti pravidelně přispívají články s Masarykovskou tématikou do Věstníku Muzejního spolku královského města Rakovníka.
kontakt: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 1923233309/0800

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one