Masarykova společnost spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.

Masarykova společnost

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery od října 2022 do prosince 2022.
Všechny návštěvníky přednášek a valného shromáždění prosíme o dodržování předepsaných bezpečnostních opatření. Děkujeme!
Pokud se akce nebudou moci konat, zveřejníme informace na našich internetových stránkách.

16. 2. JUDr. Martin Pros, Ph.D.: (Předseda klubu sběratelů autogramů) Rukopisy prvorepublikových politiků v soukromých sbírkách
25. 3. valné shromáždění
9. 3. setkání u hrobu paní doc. Evy Broklové na Olšanském hřbitově od 16:00. Setkáme se před hlavním vchodem na hřbitov.
20. 4. 2023 RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.: Cestovatelé a jejich cesty za První republiky
18. 5. doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D: Pražská kavárna jako intelektuální ohnisko Masarykovy republiky
15. 6. PhDr. Michal Pehr, Ph.D.: Volby 1946

Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Změna programu vyhrazena

Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C,
III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Termíny přednášek v roce 2023:
19.1., 16.2., 20.4., 18.5., 15.6., 19.10., 23.11., 14.12.