Masarykův vzkaz z Ženevy do Prahy z 18 února 1915
Masarykův vzkaz z Ženevy do Prahy z 21. března 1915
Masarykůvtzv. oběžník krajanským koloniím z dubna 1915
Masarykovo důvěrné memorandum „Samostatné Čechy“ Independent Bohemia
pro britského ministra zahraničí E. Greye z konce dubna 1915
Masarykův vzkaz z Ženevy do Prahy z května 1915
Masarykův dodatek k „oběžníku krajanským koloniím“ z května 1915
Dva Masarykovy vzkazy z Ženevy do Prahy z června 1915
Masarykův projev na schůzi krajanského spolku „Svatopluk Čech“ v Curychu
na oslavě 500. výročí Husovy smrti 4. července 1915
Masarykův projev na oslavách 500. výročí Husovy smrti v Ženevě 6. července 1915
Masarykův vzkaz z Ženevy do Prahy 1915
Dva Masarykovy vzkazy z Ženevy do Prahy z 18. srpna 1915
Masarykova inaugurační přednáška na Škole slovanských studií londýnské univerzity „Problém
malých národů v evropské krisi“ 19. října 1915
Prohlášení Českého komitétu zahraničního ze 14. listopadu 1915
Zpráva o přijetí T. G. Masaryka u francouzského ministerského předsedy AristidaBrianda 3. února 1916
Masarykova odpověď na otázku redaktora listu „Le matin“, jak si představuje,
že v budoucí Evropě budou české požadavky laděny s vyššími zájmy spojenců,
uveřejněné 4. února 1916
Z Masarykova memoranda podaného francouzské vládě pod názvem „L´Europe centrale
pangermanique ou une Boheme independante?“ v únoru 1916
Masarykova přednáška na Škole slovanských studií pražské univerzity „Slované
ve světě“ 22. února 1916