Předseda: PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.
Čestná předsedkyně: Mgr. Jana Seifertová

Místopředsedkyně: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS.

Mgr. Jiří Riedl – jednatel
Ing. Jan Volák – zapisovatel, pokladník
M. A. Marie Neudorflová, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Hazdra
Mgr. Josef Tichý
Mgr. Jan Bílek
Mgr. Tomáš Procházka
Mgr. et Mgr. Zuzana Ticháčková, Ph.D
Jan Lukavský