2023 – valné shromáždění proběhlo bez závěrečného usnesení

2020 – valné shromáždění z důvodu pandemické situace neproběhlo