Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.

Masarykova společnost

MS 2.pol. 2022.jpg
TGM Hoffmanová 22.jpg
MS vs 2022.jpg
Dovolujeme si připomenout členské základně, že roční příspěvek je možné zaplatit na číslo účtu: 1923233309/0800.
Pokud byste chtěli poskytnout peněžní dar, rádi Vám vystavíme potvrzení.
Děkujeme
Masarykova společnost

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery od října 2021 do ledna 2022.
Všechny návštěvníky přednášek a valného shromáždění prosíme o dodržování předepsaných bezpečnostních opatření. Děkujeme!
Pokud se akce nebudou moci konat, zveřejníme informace na našich internetových stránkách.

21. 4. Marie L. Neudorflová, Ph.D.: Karel Havlíček Borovský – žurnalista, kterého nám může svět závidět
19. 5. PhDr. Jaroslava Hoffmannová: Jaroslav Werstadt
16. 6. ThDr. Martin Chadima Th.D.: TGM a náboženství

Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Změna programu vyhrazena
Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C,
III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.
Termíny přednášek v roce 2022:
20.1., 17.2., 21.4., 19.5., 16.6., 20.10., 24.11., 15.12.

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 1923233309/0800

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one