Úvod2024-05-27T18:13:46+02:00

TGM

7. 3. 1850
† 14. 9. 1937

Masarykova společnost spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.

Přidáno: 10. 5. 2024

Také v letošním roce se zástupci pardubické odbočky Masarykovy společnosti zúčastnili […]

Přidáno: 8. 4. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na jarní přednášky pořádané Masarykovou společností. […]

„Slušný člověk pomáhá vždy tomu, kdo toho nejvíc potřebuje. To se nám vrátí. Vždyť přece stojí za něco, že máme ve světě pověst slušných lidí.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Děkujeme za Vaši účast na uplynulých přednáškách a těšíme se na setkání s Vámi v rámci podzimního přednáškového cyklu.

Přednášky se konají v budově Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, vstup C z nádvoří budovy, III. patro, výtah z mezaninu.

Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Go to Top