Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.

Masarykova společnost

Vážení přátelé,
v tyto dny si připomínáme nedožité osmdesáté druhé narozeniny, a zároveň rok od úmrtí paní docentky Evy Broklové. Jménem předsednictva MS a jistě i jménem vaším jsme si dnes toto výročí připomněli položením květiny na jejím hrobě. Věřím, že až se situace zlepší, sejdeme se tam ve větším počtu.
Vážení přátelé, v tyto dny si připomínáme nedožité osmdesáté druhé narozeniny, a zároveň rok od úmrtí paní docentky Evy Broklové. Jménem předsednictva MS a jistě i jménem vaším jsme si dnes toto výročí připomněli položením květiny na jejím hrobě. Věřím, že až se situace zlepší, sejdeme se tam ve větším počtu.
Vážení přátelé, v tyto dny si připomínáme nedožité osmdesáté druhé narozeniny, a zároveň rok od úmrtí paní docentky Evy Broklové. Jménem předsednictva MS a jistě i jménem vaším jsme si dnes toto výročí připomněli položením květiny na jejím hrobě. Věřím, že až se situace zlepší, sejdeme se tam ve větším počtu.
t_e10632df.jpg
Dovolujeme si připomenout členské základně, že roční příspěvek je možné zaplatit na číslo účtu: 1923233309/0800.
Pokud byste chtěli poskytnout peněžní dar, rádi Vám vystavíme potvrzení.
Děkujeme
Masarykova společnost

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery od ledna do června 2021.
Všechny návštěvníky přednášek a valného shromáždění prosíme o dodržování předepsaných bezpečnostních opatření. Děkujeme!
Pokud se akce nebudou moci konat, zveřejníme informace na našich internetových stránkách.

20. 5. JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.: Trestní justice v období hilsneriády
17. 6. Mgr. Jan Bílek, Ph.D.: Pátečníci


Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Změna programu vyhrazena
Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C,
III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.
Valné shromáždění bude 13. 3. 2021

Termíny přednášek v roce 2021:
21.1.,18.2.,15.4., 20.5.,17.6., 21.10.,18.11., 16.12.

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Předsedkyně Masarykovy společnosti: † Doc. Eva Broklová, eva.broklova@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Člen výboru: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 1923233309/0800

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one