Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.

Masarykova společnost

MS 2.pol. 2022.jpg
Dovolujeme si připomenout členské základně, že roční příspěvek je možné zaplatit na číslo účtu: 1923233309/0800.
Pokud byste chtěli poskytnout peněžní dar, rádi Vám vystavíme potvrzení.
Děkujeme
Masarykova společnost

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery od října 2022 do prosince 2022.
Všechny návštěvníky přednášek a valného shromáždění prosíme o dodržování předepsaných bezpečnostních opatření. Děkujeme!
Pokud se akce nebudou moci konat, zveřejníme informace na našich internetových stránkách.
20.10. Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.: Šlechta v exilu
24. 11. PhDr. Luboš Velek, Ph.D.: Volební právo žen v 60. a 70. letech 19. století v Čechách
15.12. JUDr. Martin Pros, Ph.D.: (Předseda klubu sběratelů autogramů) Rukopisy prvorepublikových politiků v soukromých sbírkách

20. 4. 2023 RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.: Cestovatelé a jejich cesty za První republiky
Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Změna programu vyhrazena
Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C,
III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.
Termíny přednášek v roce 2023:
19.1., 16.2., 20.4., 18.5., 15.6., 19.10., 23.11., 14.12.

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Místopředsedkyně: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

číslo účtu: 1923233309/0800

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one