Úvod2023-09-07T17:56:05+02:00

TGM

7. 3. 1850
† 14. 9. 1937

Masarykova společnost spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.

Přidáno: 21. 9. 2023

Dovolujeme si Vás seznámit s plánem podzimních přednášek a akcí pořádaných […]

Přidáno: 9. 9. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na vzpomínkovou akci u příležitosti 86. výročí […]

Přednášková činnost

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery.

19. 10. PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D.: Masarykov kult na Slovensku? Vznik Československa a formovanie republikánskeho naratívu vo verejnom priestore

23. 11. PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D.: Prohlídka archivu Masarykova ústavu (podrobnosti naleznete zde)

14. 12. PhDr. Jakub Doležal: Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918

Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Změna programu vyhrazena

Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C,
III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Go to Top