Masarykova společnos spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.
Pokud chcete vyjádřit svůj názor,
nebo Vás zajímají názory jiných.
Pokud se chcete přidat
stáhněte si naši přihlášku,
vyplňte údaje a odešlete.

Masarykova společnost

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
MS Tomeš 2019.jpg
Masarykova společnost - přednáška 02-2019.jpg
MS 1. pol. 2019.png
MS val.sh 2019.jpg
Dovolujeme si Vás pozvat
na tradiční přednáškový a diskusní podvečer

Ve čtvrtek 21. února 2019 PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.:
Nás bylo málo jen, než přišly tisíce…
Česká strana státoprávně pokroková (1908 - 1918)

V sobotu 23. března 2019 VALNÁ HROMADA
v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.00-13.00 hod.

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. :
Advokacie nejen v osmičkových letech

Ve čtvrtek 23. května 2019 bývalý náčelník gen. štábu a předseda vojenského výboru NATO armádní generál Petr Pavel
Minulost a přítomnost českého státu.

Ve čtvrtek 20. června 2019 Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.:
Liberální demokracie RČS a její konzervativní a fašističtí odpůrci


přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy
Přednáška se koná v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek je jako vždy v 17.30 hod.

Změna programu vyhrazena
http://masarykovaspolecnost.cz/
masarykova.spolecnost@seznam.cz

Valné shromáždění bude v sobotu 23. 3. 2018.
v  budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, zasedací místnost č. 206, 9.30-13.30 hod.
(výtah z přízemí za vrátnicí)

Prezence 9.30 (prosíme o včasný příchod)

Program
zahájení v 9.30 hod., ukončení v 13.30 hod.

Volba zapisovatele, revizní a návrhové komise
Zpráva o činnosti Masarykovy společnosti za rok 2018
(doc. Eva Broklová, DrSc., předsedkyně)
Zpráva o hospodaření MS (Ing. František Srp)

Volby

Přednáška
Prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc
Výročí 15. března 1939

Přestávka

Vystoupení ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
PhDr. Luboše Velka, Ph.D.
Pozdravy hostů
Zprávy z odboček
Usnesení

Předběžný program na druhé pololetí 2019:
17.10. Jiří Padevět

Termíny přednášek v roce 2019 : 17. 1., 21. 2., 25. 4., 23. 5., 20. 6., 17. 10., 21. 11., 19. 12.
Členkám a členům Masarykovy společnosti do roku 2018:
První věc, které národu je třeba,
je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem…
Jde o to, aby národ měl jasné představy
o tom, co je hanebné. Je to boj o duši národa.
Ferdinand Peroutka
Masarykova společnost oznamuje všem svým členům, že není součástí tzv. Vlasteneckého fóra.
Masarykova společnost děkuje za finanční podporu:
Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s. r. o.
zastoupené JUDr. Janem Brožem
Upozorňujeme na změnu adresy:
Masarykova společnost
Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8

masarykova.spolecnost@seznam.cz

Kontakty

Adresa: Masarykova společnost,Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Email: masarykova.spolecnost@seznam.cz

Předsedkyně Masarykovy společnosti: Doc. Eva Broklová, eva.broklova@seznam.cz

Jednatel Masarykovy společnosti: Jiří Riedl, jiri.riedl@seznam.cz

Člen výboru: Magdalena Elznicová Mikesková, tel. 731 449 322, reditelka@muzeumtgm.cz

Odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one