Společnost Jana Masaryka se v roce 2019 sloučila s Masarykovou společností.

Společně organizujeme pietní akt v Černínském paláci při příležitosti výročí úmrtí Jana Masaryka.

Posledním předsedou Společnosti Jana Masaryka byl PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc., významný historik, diplomat a bývalý ministr zahraničí.

Každý rok organizujeme pietní setkání v Černínském paláci, kde si připomínáme úmrtí Jana Masaryka. V období pandemie covidu-19 se mohlo uskutečnit pouze položení květin za přítomnosti ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Foceno 10. 3. 2021.

Od roku 2022 se opět koná tradiční pietní akt v Černínském paláci.

10. března 2022 proběhl za účasti ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, přednášku v předsálí bytu Jana Masaryka pronesl předseda Masarykovy společnosti PhDr. Josef Tomeš, PhD.