Masarykova společnost se sloučila se Společností Jana Masaryka v roce 2019.
Společně organizujeme pietní akt v Černínském paláci při příležitosti úmrtí Jana Masaryka.
Posledním předsedou společnosti byl PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc.

Každý rok organizujeme pietní setkání v Černínském paláci, kde si připomínáme úmrtí Jana Masaryka. V letošním roce se mohlo uskutečnit pouze položení květin. Příští rok snad již bude situace lepší a sejdeme se na tradičním semináři v bytě Jana Masaryka. 10. 3. 2021

10. března 2022 se opět konal tradiční pietní akt v Černínském paláci za účasti ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Přednášku v předsálí bytu Jana Masaryka pronesl předseda MS PhDr. Josef Tomeš.