Josef Hanzal – T. G. Masaryk a Josef Pekař
Jiří Doležal – Jak jsme začínali
Valné shromáždění
Z našich odboček
Odešel lékař – humanista (za prof. MUDr. Jiřím Syllabou)
Rok 1937
František Kautman – F. X. Šalda a Masarykova republika
Z posledních článků F. X. Šaldy:
– Ve věku železa a ohně
– O Josefovi Pekařovi, historikovi a politikovi
Jana Šetřilová – Masaryk a Kramář
V roce 1937 mj. zemřeli
Recenze:
– Jan Pachman – Rusko a Evropa z hlediska editora
– Vratislav Doubek – Pocta R. W. Setonovi – Watsonovi
Josef Tomeš – Jméno z československé historie: Ivan Parkányi
Jako historka od Marka Twaina (O jednom studentském alotriu Jana Masaryka)
Noví členové Masarykovy společnosti