Jak se již stalo milou tradicí, také v letošním roce se zástupci pardubické odbočky Masarykovy společnosti zúčastnili slavnostního aktu u příležitosti oslav 105. výročí vzniku Československé republiky. Předseda pardubické odbočky PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D. navíc u sochy prvního československého prezidenta přednesl projev, ve kterém připomněl odkaz T. G. Masaryka a také zdůraznil neblahé důsledky politiky appeasementu v naší historii ale i nebezpečí tohoto politického přístupu v době současné.