Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškový podvečer, tentokráte s historikem, filosofem, publicistou, koordinátorem Výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení FF UK a FLÚ AV ČR Collegium Europaeum a ředitelem Odboru výzkumu a vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů, doc. PhDr. Petrem Hlaváčkem, Ph.D. 

Přednáška s názvem Pražská kavárna jako intelektuální ohnisko Masarykovy republiky se uskuteční jako obvykle v 17 30 hodin v prostorách ÚČL AV ČR v Praze, v ulici Na Florenci 3, vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.

Těšíme se na Vás.