Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškový podvečer, kterého se v roli přednášejícího zúčastní historik, pedagog a pracovník Masarykova ústavu AV ČR, Michal Pehr.

Přednáška s názvem Volby 1946 se uskuteční jako obvykle v 17 30 hodin v prostorách ÚČL AV ČR v Praze, v ulici Na Florenci 3, vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.

Těšíme se na Vás.