Počátek března v Masarykově společnosti patří již tradičně vzpomínce na československého ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. Letošní vzpomínkové setkání bylo v den výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka zahájeno jednatelem Masarykovy společnosti Jiřím Riedlem a projevem ministra zahraničních věcí Jana Lipavského u busty Jana Masaryka v přízemí Černínského paláce. Pan ministr vyzdvihl zásadní význam boje za svobodu a demokracii a připomněl rovněž oblíbenou tezi Jana Masaryka – vše co se děje, ať už ve vedlejší vesnici, či daleko za hranicemi, se týká nás všech.

V tiskovém sále pak následovalo úvodní slovo předsedy Masarykovy společnosti PhDr. Josefa Tomeše, PhD. a přednáška Dr. phil. Jana Vondráčka z Masarykova ústavu, který vystoupil s velmi aktuálním tématem obrany demokracie před autoritářskými režimy.

 

Foto: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (1x), Masarykova společnost (2x)