Prezidentské období

Po dlouhých čtyřech letech se T. G. Masaryk 20. prosince 1918 již jako prezident vrátil do osvobozené Československé republiky . 21. prosince 1918 byl slavnostně uvítán v Praze. Tomáš Garrigue Masaryk se stal prezidentem ve svých šedesáti osmi letech a záhy se aktivně zapojil do státní politiky.
Příjezd T. G. Masaryka do Horního Dvořiště, 20.12.1918.jpg
Příjezd TGM do Prahy, 21.12.1918.jpg
Hned zpočátku trval na rozšíření prezidentských pravomocí, aby tak nezůstal pouhou figurkou v rukou nezkušených ministrů. Hlavním Masarykovým cílem bylo vytvořit fungující demokratický stát. K tomu bylo potřeba obklopit se schopnými politiky. K jeho nejbližším spolupracovníkům patřil Edvard Beneš, v novém státě ministr zahraničí; Přemysl Šámal, jehož zásluhou byla zformována prezidentská kancelář, a agrární politik Antonín Švehla.

Práce v mladé republice nebyla jednoduchá a Masaryk pro ni spotřeboval mnoho své energie. Zdraví nalomené za první světové války si vybralo svou daň v roce 1921, kdy Masaryk onemocněl trombózou. Nemoc se mu naštěstí podařilo překonat. Bohužel o dva roky později ho zasáhla jiná tragická událost – smrt milované ženy Charlotty.

Přes všechny tyto události zůstával prezident Masaryk bravurním politikem. Československá republika se už za pět let od svého vzniku stala prosperujícím demokratickým státem se silnou měnou a fungujícím hospodářstvím. T. G. Masaryk si také získal renomé u mnoha zahraničních států a Československo bylo díky němu vnímáno jako „nejspořádanější stát ve střední Evropě“.
Sám T. G. Masaryk pak o sobě jako o prezidentovi mluvil takto: „Mám-li říci, v čem můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal prezidentem a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší: že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsem věřil a co jsem miloval jako chudý študent, jako reformní učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, jako reformní politik; že, stoje v moci, nenacházím pro sebe nižádného jiného mravního zákona ani jiného vztahu k bližním, k národu a k světu, než jaké mne řídily před tím.“ V roce 1930 přijalo Národní shromáždění zákon znějící: T. G. Masaryk zasloužil se o stát.
DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DAR TĚMTO FIRMÁM:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2 - Nové Město
http://www.akbsn.eu/

Advokátní kancelář
ČERMÁK a spol.
Národní 32
110 00

JUDr. JAN MATĚJČEK
White and Case, advokátní kancelář
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Masarykova společnost srdečně děkuje
JUDr. Jiřímu Balaštíkovi
za sponzorování činnosti společnosti.

Zároveň děkujeme JUDr. Václavu Královi, členovi výboru Masarykovy společnosti, který předání darů zprostředkoval.
KONTAKT

Masarykova společnost
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Předsedkyně společnosti
Doc. Eva Broklová, DrSc., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, tel. 234 612 202; broklova@mua.cas.cz; eva.broklova@seznam.cz.


Administrátor stránek:
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
tel. 313 502 608, 731 449 322; lany@muzeumtgm.cz

masarykova.spolecnost@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one