Úvod2024-05-10T15:58:22+02:00

TGM

7. 3. 1850
† 14. 9. 1937

Masarykova společnost spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.

Přidáno: 13. 3. 2024

Počátek března v Masarykově společnosti patří již tradičně vzpomínce na československého […]

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové podvečery

23. května 2024: PhDr. Jakub Doležal: Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Přednášky se konají v budově Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, vstup C z nádvoří budovy, III. patro, výtah z mezaninu.

Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Go to Top