Úvod2024-02-08T19:21:25+01:00

TGM

7. 3. 1850
† 14. 9. 1937

Masarykova společnost spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.

Přidáno: 15. 11. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku archivu Masarykova ústavu v Gabčíkově […]

Přidáno: 5. 11. 2023

Jak se již stalo milou tradicí, také v letošním roce se […]

Cyklus tradičních přednáškových podvečerů zahájíme v dubnu 2024

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C,
III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Go to Top