Úvod2023-11-25T16:47:54+01:00

TGM

7. 3. 1850
† 14. 9. 1937

Masarykova společnost spolupracuje s Masarykovým ústavem při plnění jeho úkolů, stanovených věnovací listinou prezidenta Osvoboditele ze dne 23. července 1932, hlavně při vydávání Masarykových spisů a při organizaci a doplňování knihovny a archivu Ústavu. Pořádá přednášky, kurzy, výstavy, exkurze a zájezdy, vydává časopisy a knihy, staví pomníky a památníky a zasazuje pamětní desky. Navazuje a udržuje styky s vědeckými společnostmi domácími i zahraničními, které mají odborný účel. Zřizuje místní pobočky.

Přidáno: 7. 6. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškový podvečer, kterého se […]

Přidáno: 10. 5. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškový podvečer, tentokráte s historikem, […]

Přidáno: 20. 4. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškový a diskusní podvečer. […]

Přednášková činnost

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery.

14. 12. PhDr. Jakub Doležal: Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918

Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Změna programu vyhrazena

Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C,
III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Go to Top